top of page

Frånlandsvind är bäst

Om du vill ha en dag med mindre krångligt fiske än t.ex. vid Tiogradarn som kräver ankring på många hundra meters djup och vraken där man hela tiden sätter tackel ska du besöka topparna på 50–60 meters djup närmare land. Favorittoppen i hemmavattnen utanför Vallda Sandö är Spemor på cirka 50 meters djup där det brukar gå att få långa, ok mattorsk och annat smått och gott vid mete. Fiskarna är förstås inte jättestora, men vi har fått långor på upp till fem kilo, och torskarna brukar vara i mycket god kondition. Vid årets första septembertur med absolut perfekta vind- och strömförhållanden lyckades vi ta fem torskar, fem långor samt en mindre kungsfisk. Dessutom hade pigghajarna för ovanlighetens skull vett att hålla sig borta.


bottom of page