top of page
blåkäft
bläckfisk
torsk
skrubbskädda
gråsej
långa
torsk
bleka
torsk
bleka
blågylta
kattfisk
torsk
bleka
torsk
gråsej
klorocka
tumlare
bleka
rödspätta
långa
brunsnultra
rötsimpa
kungsfisk
vitling
skäggtorsk
håkäring
bleka
författare
torsk
kolja
torsk
tonfisk
bleka
sej
bleka
bleka
bonito
lubb
gråsej
havsål
knot
författare
torsk
rödspätta
Kattegatt
piggvar
makrill
Fladenkasunen
bonito
bottom of page