Information om webbutiken (Information about the shop)

Betalning
Som privatperson kan du endast betala med kort direkt vid beställningen. Företag som vill ha faktura måste kontakta oss via e-post (info@twow.se) eller telefon (0707-77 15 00).

Frakt inom Sverige
Inom Sverige är frakten alltid gratis oavsett hur många böcker du beställer. Vi levererar maximalt fyra (4) böcker med vanlig A-post (2 försändelser vid fler än 2 böcker). Större beställningar skickar vi med Schenker, vilket innebär att du får hämta ut böckerna hos närmaste Schenker-ombud. Vi levererar så fort som möjligt, men ibland uppstår dessvärre ändå förseningar. Därför garanterar vi inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar.

Returrätt
Som privatperson har du 14 dagars ånger- och returrätt på oanvända produkter i nyskick från det att du har mottagit leveransen. Vill du returnera produkter ska du förpacka dem väl och ange ordernummer och dina kunduppgifter. Skicka alltid eventuella returer via Postnord. Du betalar frakten själv. Skicka till följande adress: Twow, Råhagsvägen 71, 434 94 Vallda. Vi betalar tillbaka pengarna för returnerade varor (inte för frakten) så snart vi har mottagit de returnerade varorna.

 Dataskyddspolicy
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddslagstiftning. Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation), den nya Dataskyddsförordningen, i kraft för att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter, dvs. all information som kan användas för att identifiera en enskild person. GDPR är gemensam för alla länder inom EU/EES. Den ersätter Personuppuppgiftslagen, PuL. Twow använder tredjepartswebbutikverktyget Ecwid och kortbetalningstjänsten Stripe. Dina kortuppgifter hanteras säkert och tryggt via SSL-kryptering av Stripe och sparas inte hos Twow. De personuppgifter du anger när du handlar hos oss sparas hos Ecwid och Stripe. Dessa uppgifter, förutom kortnummer/CVC-kod som vi ALDRIG får tillgång till, skickas till och sparas hos oss i form av e-postmeddelanden för att vi ska kunna hantera din beställning, dvs. fullgöra avtalet med dig, och de redovisningskrav som ställs på oss enligt lag. De används inte i något annat syfte. Du kan läsa Ecwids sekretesspolicy för EU här:
https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy. Du kan läsa Stripes sekretesspolicy här: https://stripe.com/gb/privacy. Twow lämnar ALDRIG ut dina uppgifter till tredje part, såvida vi inte enligt lag är tvungna att göra det. Vi raderar alla uppgifter om dig och din beställning senast efter åtta år. Du har enligt GDPR rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer Twow omedelbart att upphöra med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket. Skulle du uppleva att Twow inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål. Twow är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta oss på 0707-77 15 00 eller info@twow.se.

 

Payment: For deliveries outside Sweden we only accept payment via credit card.

Delivery within Sweden: Within Sweden all shipping is free regardless of how many books you order. We will ship up to four (4) books by regular first class mail (2 packages if more than 2 books). Bigger orders will be shipped through Schenker, which means that you will have to pick them up at your nearest Schenker agent. We deliver as fast as possible, but sometimes there are unfortunately still delays. Therefore, we do not guarantee delivery to a specific date.

Delivery outside Sweden: We ship the books by regular first class mail. You pay 85 SEK for 1 book, 169 SEK for 2 books, 254 SEK for 3 books, and 338 SEK for 4 books for shipping. Please note that buyers outside the European Union are fully and solely responsible for any and all customs fees, handling/brokerage fees, taxes and duties that may be incurred at the time of delivery. We are in no way responsible for any of these additional costs.

Return policy: As a private person within the European Union you have the right to return unused products within 14 days of receiving them. If you want to return the books please package the books well and attach the order number and your customer information as well as a note stating that you withdraw from your purchase. You have to pay the shipping cost yourself. Send returns to: Twow, Råhagsvägen 71, 434 94 Vallda, Sweden. We will refund the money (only for the product(s), not for the shipping) ASAP after having received the returned product(s).

Data protection policy: We make sure that your personal information is always protected by us and that the processing complies with current data protection legislation. On 25 May, 2018, GDPR (General Data Protection Regulation), the new data protection regulation, will come into force. The purpose is to strengthen the protection of the individual in the processing of personal data, i.e. all information that can be used to identify an individual. GDPR is common to all EU / EEA countries. It replaces the Personal Data Act (Personuppgiftslagen, PuL). For this web site we use the third-party web site tool Ecwid and the card payment service Stripe. Your card details are handled securely and safely through SSL encryption by Stripe and are not saved at Twow. The personal information you provide when you shop here is stored at Ecwid and Stripe. This information, in addition to the card number / CVC code, which we NEVER get access to, is sent to and stored at Twow in the form of e-mail messages in order for us to handle your order and the accounting requirements imposed on us by law. It is never used for any other purpose. You can view Ecwid's Privacy Policy for the EU here: https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy. You can view Stripe's Privacy Policy here: https://stripe.com/gb/privacy. Twow never forwards your information to any third parties unless we are required by law to do so. We will delete all information about you and your no later than after eight years. According to GDPR, you have the right to understand how your personal data are processed. This means that you can request access to information about the processing. You also have the right to have incorrect personal data changed, excessive processing  limited, unfair treatment deleted and data moved from our system to another player. If your processing of your personal data is based on your consent, Twow will immediately the processing of if you change your mind and revoke your consent. Should you feel that Twow does not process your personal information in a proper way, you can contact The Swedish Data Protection Authority (Datainspektionen) at dataispektionen@datainspektionen.se to submit a complaint. Twow is the data controller. You can contact us at +46 707 771500 or info@twow.se.